Prezentace informací k možné budoucí výstavbě VTE a FVE

Záměr výstavby FVE a VTE v katastrálním území obce Stará Červená Voda

Obec Stará Červená Voda má 595 obyvatel (stav k 1.1.2022) a rozkládá se na území o výměře téměř 37 km². 

Úvodní slovo starosty:

Vážení spoluobčané,

touto cestou bych Vás rád informoval o plánovaných krocích ze strany obce k projektu výstavby VTE a FVE.  

Momentálně jsme ve fázi, kdy Zastupitelstvo naší obce schválilo konání místního referenda ve věci výstavby větrných a fotovoltaických elektráren. Referendum, o kterém si více můžete přečíst v samostatné sekci, se uskuteční 13.5.2023 od 8:00 do 18:00 hodin ve volební místnosti obecního úřadu.

Další postup konání obce se bude odvíjet od výsledku referenda:

Pokud svým rozhodnutím podpoříte výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren, pak budeme dále spolupracovat s investorem a uzavřeme společnou smlouvu o spolupráci.

Pokud svým rozhodnutí nepodpoříte výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren, pak učiníme všechny kroky, abychom jejich výstavbě zabránili. 

Je samozřejmě možné, že referendum nám odpověď na otázku neposkytne. Toto nastane v případě, že se referenda zúčastní nedostatečné množství osob.

Proto Vás vyzývám k účasti. Na Vašem názoru záleží! Nebuďme lhostejní, vyjádřeme svůj názor a aktivně se podílejme na budoucnosti naší obce!

Na těchto stránkách Vám předkládáme aktuální informace, které stále doplňujeme. Pokud budete mít otázku, připomínku, návrh, neváhejte nás kontaktovat na emailu: scv.dotazy@seznam.cz.

 

Děkuji, 

Pavel Danilko, starosta obce

 
© staracervenavoda.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma